Nilon hoa dâu xanh (K1,4m/100m)

Tên sản phẩm: Nilon hoa dâu xanh (K1,4m/100m)

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Số lượng: 2000 M
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng để kho: K5A

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Số lượng: 2000 M
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng để kho: K5A