Kính hàn Liên Xô gọng sắt 1 tròng (kính lò)

Tên sản phẩm: Kính hàn Liên Xô gọng sắt 1 tròng (kính lò)

  • Xuất xứ: Liên Xô
  • Số lượng: 375 Cái
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho: K3

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Liên Xô
  • Số lượng: 375 Cái
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho: K3