Găng sợi loại thường mỏng - sợi to (40g)

Tên sản phẩm: Găng sợi loại thường mỏng - sợi to (40g)

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Số lượng: 3000 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho : K3

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Số lượng: 3000 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho : K3