Găng sợi loại thường dày - sợi to (50g) ( Trắng - mầu )

Tên sản phẩm: Găng sợi loại thường dày - sợi to (50g) ( Trắng - mầu )

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Số lượng: 3000 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho : K2

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Số lượng: 3000 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho : K2