Găng dệt kim tĩnh điện ĐL mầu trắng - ghi phủ hạt

Tên sản phẩm: Găng dệt kim tĩnh điện ĐL mầu trắng - ghi phủ hạt

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Số lượng: 1500 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho : K2

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Số lượng: 1500 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho : K2