Găng CS chống acid 3ly đỏ SG dài ( tới nách )

Tên sản phẩm: Găng CS chống acid 3ly đỏ SG dài ( tới nách )

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Số lượng: 50 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho: K3

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Số lượng: 50 Đôi
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho: K3