Găng cao su y tế mỏng liên doanh Malaysia - có hộp

Tên sản phẩm: Găng cao su y tế mỏng liên doanh Malaysia - có hộp

  • Xuất xứ: Malaysia
  • Số lượng: 5000 Hộp
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho: K3

Chọn màu
Chọn số lượng
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Số lượng: 5000 Hộp
  • < Luôn có sẵn trong kho >
  • Bảo hành:

Số lượng hàng trong kho: K3